Ergotherapie bij Dementie

Dementie is een aandoening die veel invloed heeft op het dagelijks leven van mensen zelf en hun naasten. Mensen met dementie kunnen problemen ervaren met het uitvoeren van alledaagse activiteiten, zoals zichzelf verzorgen, het huishouden doen, hobby’s uitoefenen of sociale contacten onderhouden. Dit kan leiden tot frustratie, verdriet, onzekerheid en afhankelijkheid.

De behandeling van ergotherapie richt zich op verschillende gebieden waar binnen mensen met dementie moeilijkheden kunnen ervaren:

  • Geheugenproblemen, waardoor het handelen en de communicatie lastig wordt.
  • Het nemen van initiatieven ontbreekt, personen zitten in de stoel en zitten vaker te slapen dan voorheen.
  • Moeite met planning / organisatie / volgorde van het dagelijks handelen

Ergotherapie kan mensen met dementie en hun mantelzorgers ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig en zinvol te blijven functioneren. Een ergotherapeut is een richt zich op het zo zelfstandig en veilig mogelijk maken van het handelen van mensen. Er wordt samen met de persoon met dementie en de mantelzorger gekeken naar betekenisvolle activiteiten. Vervolgens zoekt de ergotherapeut naar oplossingen om deze activiteiten weer makkelijker, veiliger en/of prettiger te maken. Dit kan door het oefenen van vaardigheden, het aanpassen van de omgeving, het inzetten van hulpmiddelen of het geven van advies en begeleiding.

Ergotherapie bij dementie is maatwerk en vindt meestal plaats in de woonomgeving persoon met dementie. De ergotherapeut werkt volgens de EDOMAH-methode, een wetenschappelijk onderbouwde richtlijn voor ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers aan huis. De ergotherapeut betrekt zowel de persoon met dementie als de mantelzorger bij de behandeling en streeft naar een goede balans tussen belasting en belastbaarheid, zodat de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk blijft.

U kunt de ergotherapeut bezoeken in de praktijk, maar komt ook bij u thuis als dat vanwege de behandeling de voorkeur heeft.