Psychologie en Dementie

Een psycholoog kan mensen met dementie en hun naasten helpen om beter om te gaan met de gevolgen van de ziekte. Een psycholoog kan bijvoorbeeld:

  • Onderzoeken of er sprake is van dementie en welke vorm van dementie het is.
  • Advies geven over hoe om te gaan met gedragsveranderingen, depressie, angst en andere psychische klachten die kunnen optreden bij dementie.
  • Ondersteuning bieden bij het accepteren van de diagnose en het verwerken van het verlies van vaardigheden en identiteit.
  • Begeleiding bieden bij het maken van keuzes over de toekomst, zoals zorg, wonen en levenseinde.
  • De mantelzorger helpen om de balans te bewaren tussen zorgen voor de naaste en zorgen voor zichzelf.
  • De communicatie en de relatie tussen de persoon met dementie en de mantelzorger verbeteren.
  • De persoon met dementie en de mantelzorger in contact brengen met andere hulpverleners of lotgenoten.

Een psycholoog kan individueel of in groep met de persoon met dementie en/of de mantelzorger werken. De behandeling vindt meestal plaats in de eigen woonomgeving van de persoon met dementie, maar kan ook in een instelling of een praktijk plaatsvinden. Een psycholoog kan samenwerken met andere zorgverleners, zoals de huisarts, de geriater, de neuroloog, de ergotherapeut of de casemanager.